Onze prijzen

Schoorsteenvegen

€80 – €110

afhankelijk van de bevuiling van de schouw

excl. btw

Camerainspectie

€90 – €110

excl. btw

Frezen

Schouw uitfrezen

€120 – €150

excl. btw

Extra schouw?

(per woning)

2de schouw

€10 korting op 2de schouw

vanaf 3de schouw

€20 korting per schouw

Vogelnesten verwijderen

€75 – €110

Vogelweringen

kijkopening

Kijkopeningen plaatsen

Menu